Genderwaard

Een van de twee afsluitende projecten van mijn bachelor was het multidisciplinaire project. Hier heb ik, met samenwerking van Bart Bliek (stedenbouw) Lena Gürkan Saul (architectuur en bouwfysica) Joep Dirx (vastgoed) Nathan Dupas (bouwtechniek en bouwfysica) en Tibbe (architectuur) in een half jaar tijd een gebied in Strijp-S in Eindhoven herontwikkeld tot een multifunctionele woon- en werkomgeving met een levendige publieke ruimte.